Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0384(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0021/2011

Ingediende teksten :

A7-0021/2011

Debatten :

PV 14/02/2011 - 14
CRE 14/02/2011 - 14

Stemmingen :

PV 15/02/2011 - 9.12
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0054

Notulen
Maandag 14 februari 2011 - Straatsburg

14. Nauwere samenwerking op het gebied van de totstandbrenging van bescherming door middel van het eenheidsoctrooi *** (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming [05538/2011 – C7-0044/2011 - 2010/0384(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

Klaus-Heiner Lehne licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Enikő Győri (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Raffaele Baldassarre, namens de PPE-Fractie, Bernhard Rapkay, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Zbigniew Ziobro, namens de ECR-Fractie, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, Marielle Gallo, Edvard Kožušník, Antonio López-Istúriz White, Luigi Berlinguer, Antonio Masip Hidalgo en Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Toine Manders, Malcolm Harbour, João Ferreira, Jaroslav Paška, Andreas Schwab, Adam Gierek, Zuzana Roithová en Małgorzata Handzlik.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier, Enikő Győri en Klaus-Heiner Lehne.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.12 van de notulen van 15.2.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid