Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 14 февруари 2011 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Изявления на председателството
 4.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Внесени документи
 7.Отпаднали писмени декларации
 8.Петиции
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 11.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 12.Ред на работа
 13.Прилагане на Директивата за услугите (разискване)
 14.Засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита *** (разискване)
 15.Радиоактивно замърсяване на храните и фуражите * (разискване)
 16.Практически аспекти на преразглеждането на инструментите на ЕС за оказване на подкрепа за финансирането на МСП през следващия програмен период (разискване)
 17.Прилагането на стратегията на ЕС за региона на река Дунав (разискване)
 18.Кръвни стволови клетки от пъпна връв (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (173 kb) Присъствен списък (57 kb) 
 
Протокол (175 kb) Присъствен списък (51 kb) 
 
Протокол (236 kb) Присъствен списък (70 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност