Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 14 februari 2011 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Ingekomen stukken
 7.Vervallen schriftelijke verklaringen
 8.Verzoekschriften
 9.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 10.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Uitvoering van de dienstenrichtlijn (debat)
 14.Nauwere samenwerking op het gebied van de totstandbrenging van bescherming door middel van het eenheidsoctrooi *** (debat)
 15.Radioactieve besmetting van levensmiddelen * (debat)
 16.Praktische aspecten van de herziening van de EU-instrumenten voor de ondersteuning van de financiering van KMO's in de volgende programmeringsperiode (debat)
 17.Uitvoering van de EU-strategie voor het Donaugebied (debat)
 18.Stamcellen uit navelstrengbloed (debat)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (152 kb) Presentielijst (57 kb) 
 
Notulen (165 kb) Presentielijst (51 kb) 
 
Notulen (218 kb) Presentielijst (63 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid