Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 14 lutego 2011 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Składanie dokumentów
 7.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność
 8.Petycje
 9.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 10.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 11.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 12.Porządek obrad
 13.Wdrożenie dyrektywy w sprawie usług (debata)
 14.Wzmocniona współpraca w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej *** (debata)
 15.Skażenie radioaktywne środków spożywczych * (debata)
 16.Praktyczne aspekty dotyczące przeglądu instrumentów UE z myślą o wsparciu finansowania MŚP w kolejnym okresie programowania (debata)
 17.Wdrożenie strategii UE dla regionu Dunaju (debata)
 18.Komórki macierzyste uzyskane z krwi pępowinowej (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (153 kb) Lista obecności (57 kb) 
 
Protokół (185 kb) Lista obecności (51 kb) 
 
Protokół (223 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności