Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 14. februára 2011 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Predložené dokumenty
 7.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 8.Petície
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 10.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 12.Program práce
 13.Vykonávanie smernice o službách (rozprava)
 14.Posilnená spolupráca v oblasti vytvárania jednotnej ochrany patentov *** (rozprava)
 15.Rádioaktivita v potravinách * (rozprava)
 16.Praktické aspekty týkajúce sa revízie nástrojov EÚ na podporu financovania MSP v nasledujúcom programovom období (rozprava)
 17.Plnenie stratégie EÚ pre podunajskú oblasť (rozprava)
 18.Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (152 kb) Prezenčná listina (57 kb) 
 
Zápisnica (174 kb) Prezenčná listina (51 kb) 
 
Zápisnica (220 kb) Prezenčná listina (64 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia