Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2515(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0101/2011

Arutelud :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Hääletused :

PV 17/02/2011 - 6.6

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0066

Protokoll
Teisipäev, 15. veebruar 2011 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

5. Õigusriigi põhimõtted Venemaal (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Õigusriigi põhimõtted Venemaal

Enikő Győri (nõukogu eesistuja) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid György Schöpflin fraktsiooni PPE nimel, Adrian Severin fraktsiooni S&D nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Werner Schulz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Jacek Protasiewicz ja Michael Gahler.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tunne Kelam, Graham Watson, Heidi Hautala, Jaroslav Paška ja Indrek Tarand, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Knut Fleckensteinile, kes sellele vastas.

Sõna võttis Enikő Győri.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Bart Staes ja Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel: Õigusriigi põhimõtete järgimine Venemaal (B7-0101/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Inese Vaidere ja Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel: Õigusriigi põhimõtete järgimine Venemaal (B7-0108/2011);

- Kristiina Ojuland, Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel: Õigusriigi põhimõtte järgimine Venemaal (B7-0110/2011);

- Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel: Õigusriigi põhimõtete järgimine Venemaal (B7-0111/2011);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Roberts Zīle, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel: Õigusriigi põhimõtete järgimine Venemaal (B7-0113/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.2.2011protokoll punkt 6.6.

(Istung katkestati kell 11.45 ja jätkus kell 12.00.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika