Protokol
 - Foreløbig udgave

8.9. Gennemførelse af servicedirektivet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af servicedirektivet 2006/123/EF [2010/2053(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA-PROV(2011)0051)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik