Protokols
 - Pagaidu redakcija

8.9. Pakalpojumu direktīvas īstenošana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Pakalpojumu direktīvas 2006/123/EK īstenošanu [2010/2053(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA-PROV(2011)0051).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika