Zapisnik
 - Začasna izdaja

8.9. Izvajanje direktive o storitvah (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o izvajanju direktive o storitvah 2006/123/ES [2010/2053(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7 TA-PROV(2011)0051)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov