Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 15. februar 2011 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I (forhandling)
 4.Buspassagerers rettigheder ***III (forhandling)
 5.Retsstatsprincippet i Rusland (forhandling)
 6.Diverse
 7.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 8.Fortolkning af forretningsordenen
 9.Afstemningstid
  9.1.Aftalen EU/Sydafrika om handel, udvikling og samarbejde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  9.2.Aftale mellem EU, Island, Liechtenstein og Norge (finansieringsmekanismer for 2009-2014 og indførsel i EU af visse former for fisk og fiskevarer for 2009-2014) *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  9.3.Aftale om visse aspekter af lufttrafik mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  9.4.Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler om Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  9.5.Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EU, EF og Schweiz om Schweiz' associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  9.6.Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EF og Schweiz om fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  9.7.Aftale EU-Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  9.8.Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  9.9.Gennemførelse af servicedirektivet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  9.10.Buspassagerers rettigheder ***III (afstemning)
  9.11.Præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I (afstemning)
  9.12.Forstærket samarbejde om indførelse af en fælles patentbeskyttelse *** (afstemning)
  9.13.Maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare * (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Vedtagelse af ændringer til traktaten (forhandling)
 14.Det europæiske asylsystem efter den nylige afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (forhandling)
 15.Øjeblikkelige EU-foranstaltninger til støtte for Italien og andre medlemsstater, der udsættes for ekstraordinære migrationsstrømme (forhandling)
 16.Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa (forhandling)
 17.Forfalskede lægemidler ***I (forhandling)
 18.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 19.Situationen i Albanien (forhandling)
 20.Aflytningsskandale i Bulgarien (forhandling)
 21.Verdensbankens energistrategi (forhandling)
 22.Modtagne dokumenter
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (183 kb) Deltagerliste (61 kb)    Afstemning ved navneopråb (517 kb) 
 
Protokol (172 kb) Deltagerliste (52 kb) Afstemningsresultater (101 kb) Afstemning ved navneopråb (274 kb) 
 
Protokol (246 kb) Deltagerliste (64 kb) Afstemningsresultater (265 kb) Afstemning ved navneopråb (690 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik