Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 15. februára 2011 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Výkonové emisné normy pre nové ľahké komerčné vozidlá ***I (rozprava)
 4.Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave ***III (rozprava)
 5.Právny štát v Rusku (rozprava)
 6.Rôzne
 7.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 8.Výklad rokovacieho poriadku
 9.Hlasovanie
  
9.1.Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci medzi ES a Juhoafrickou republikou *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Dohody medzi EÚ, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom (finančné mechanizmy na obdobie 2009 – 2014 a dovoz určitých rýb a produktov rybného hospodárstva do EÚ na obdobie 2009 – 2014) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou o určitých aspektoch leteckých služieb *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách týkajúcich sa Fondu pre vonkajšie hranice na obdobie 2007 až 2013 *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.5.Pristúpenie Lichtenštajnska k Dohode medzi EÚ, ES a Švajčiarskom o pridružení Švajčiarska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.6.Pristúpenie Lichtenštajnska k Dohode medzi ES a Švajčiarskom o určení štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.7.Dohoda medzi EÚ a Brazíliou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov bežných cestovných pasov *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.8.Dohoda medzi EÚ a Brazíliou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.9.Vykonávanie smernice o službách (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.10.Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave ***III (hlasovanie)
  
9.11.Výkonové emisné normy pre nové ľahké komerčné vozidlá ***I (hlasovanie)
  
9.12.Posilnená spolupráca v oblasti vytvárania jednotnej ochrany patentov *** (hlasovanie)
  
9.13.Rádioaktivita v potravinách * (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Prijatie zmien a doplnení zmluvy (rozprava)
 14.Situácia v oblasti európskeho azylového systému po nedávnom rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (rozprava)
 15.Okamžité opatrenia EÚ na podporu Talianska a ďalších členských štátov zasiahnutých mimoriadnymi migračnými tokmi (rozprava)
 16.Primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy (rozprava)
 17.Falšované lieky ***I (rozprava)
 18.Hodina otázok (pre Komisiu)
 19.Situácia v Albánsku (rozprava)
 20.Škandál s odpočúvaním v Bulharsku (rozprava)
 21.Energetická stratégia Svetovej banky (rozprava)
 22.Predložené dokumenty
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (184 kb) Prezenčná listina (61 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (517 kb) 
 
Zápisnica (201 kb) Prezenčná listina (52 kb) Výsledky hlasovania (105 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (297 kb) 
 
Zápisnica (253 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (360 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (690 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia