Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0007(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0040/2011

Viták :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Szavazatok :

PV 17/02/2011 - 6.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0070

Jegyzőkönyv
2011. február 16., Szerda - Strasbourg

5. Európa 2020 - A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások * - A tagállamok foglalkoztatási politikáival kapcsolatos iránymutatások végrehajtása (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Európa 2020

Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A7-0040/2011)

A Bizottság nyilatkozata: A tagállamok foglalkoztatási politikáival kapcsolatos iránymutatások végrehajtása

János Martonyi (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

László Andor (a Bizottság tagja) nyilatkozatokat tesz.

Pervenche Berès előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Sharon Bowles (az ECON bizottság véleményének előadója), Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Lena Ek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, független, és Marian-Jean Marinescu.

ELNÖKÖL:
Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU alelnök

Felszólal: Marita Ulvskog, Elizabeth Lynne, Emilie Turunen, Nikolaos Salavrakos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Derk Jan Eppink, Herbert Reul, Kinga Göncz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krisztina Morvai, Liisa Jaakonsaari, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Herbert Reul, aki erre válaszol, Richard Seeber, Jutta Steinruck, Danuta Maria Hübner, Csaba Őry, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krisztina Morvai, és Elisabeth Morin-Chartier.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Czesław Adam Siekierski, Enrique Guerrero Salom, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Paulo Rangel, Vasilica Viorica Dăncilă, Jan Kozłowski és Anna Záborská.

Felszólal: Pervenche Berès, László Andor és János Martonyi.

Felszólal: Jean-Pierre Audy, aki arra vonatkozóan tesz fel kérdést, hogy a Európai Tanács elnöke mikor fog eljönni ismertetni a 2011. február 4-i Európai Tanács következtetéseit (az elnök ezt tudomásul vesziaz elnök ezt tudomásul veszi).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

Európa 2020

- Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az Európa 2020 stratégiáról (B7-0097/2011);

- Joseph Daul, Corien Wortmann-Kool, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Sławomir Witold Nitras és Artur Zasada, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az Európa 2020 stratégiáról (B7-0098/2011);

- Rebecca Harms és Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Európa 2020 stratégiáról (B7-0102/2011);

- Martin Schulz és Stephen Hughes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az Európa 2020 stratégiáról (B7-0105/2011);

- Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Thomas Händel, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Ilda Figueiredo és Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Európa 2020 stratégiáról (B7-0106/2011);

- Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az Európa 2020 stratégiáról (B7-0109/2011).

A tagállamok foglalkoztatási politikáival kapcsolatos iránymutatások végrehajtása

- Pervenche Berès, az EMPL bizottság nevében, a tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatások végrehajtásáról (B7-0127/2011).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.2.17-i jegyzőkönyv, 6.8. pont, 2011.2.17-i jegyzőkönyv, 6.10. pont és 2011.2.17-i jegyzőkönyv, 6.9. pont.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat