Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0007(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0040/2011

Debates :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Balsojumi :

PV 17/02/2011 - 6.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0070

Protokols
Trešdiena, 2011. gada 16. februāris - Strasbūra

5. Stratēģija "Eiropa 2020" - Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * - Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu īstenošana (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stratēģija "Eiropa 2020".

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Pervenche Berès (A7-0040/2011).

Komisijas paziņojums: Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu īstenošana.

János Martonyi (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

László Andor (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Pervenche Berès iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Sharon Bowles (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Lena Ek ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Malcolm Harbour ECR grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Mario Borghezio EFD grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, un Marian-Jean Marinescu.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Marita Ulvskog, Elizabeth Lynne, Emilie Turunen, Nikolaos Salavrakos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Derk Jan Eppink, Herbert Reul, Kinga Göncz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, Liisa Jaakonsaari, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Herbert Reul, kas uz to atbildēja, Richard Seeber, Jutta Steinruck, Danuta Maria Hübner, Csaba Őry, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, un Elisabeth Morin-Chartier.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Czesław Adam Siekierski, Enrique Guerrero Salom, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Paulo Rangel, Vasilica Viorica Dăncilă, Jan Kozłowski un Anna Záborská.

Uzstājās Pervenche Berès, László Andor un János Martonyi.

Uzstājās Jean-Pierre Audy, lai jautātu, kurā datumā Eiropadomes priekšsēdētājs ieradīsies iepazīstināt ar Eiropadomes 2011. gada 4. februāra secinājumiem (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Stratēģija "Eiropa 2020"

- Malcolm Harbour ECR grupas vārdā - par stratēģiju „Eiropa 2020” (B7-0097/2011);

- Joseph Daul, Corien Wortmann-Kool, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Sławomir Witold Nitras un Artur Zasada PPE grupas vārdā - par stratēģiju „Eiropa 2020” (B7-0098/2011);

- Rebecca Harms un Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā - par stratēģiju „Eiropa 2020” (B7-0102/2011);

- Martin Schulz un Stephen Hughes S&D grupas vārdā - par stratēģiju „Eiropa 2020” (B7-0105/2011);

- Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Thomas Händel, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Ilda Figueiredo un Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā - par stratēģiju „Eiropa 2020” (B7-0106/2011);

- Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā - par stratēģiju „Eiropa 2020” (B7-0109/2011).

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu īstenošana

- Pervenche Berès EMPL komitejas vārdā - par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu īstenošanu (B7-0127/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 17. februāra protokola 6.8. punkts, 6.10. punkts un 6.9. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika