Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0007(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0040/2011

Dezbateri :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Voturi :

PV 17/02/2011 - 6.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0070

Proces-verbal
Miercuri, 16 februarie 2011 - Strasbourg

5. Europa 2020 - Orientări pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre * - Punerea în aplicare a orientărilor pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre (dezbatere)
CRE

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Europa 2020

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre [COM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Pervenche Berès (A7-0040/2011)

Declaraţie a Comisiei: Punerea în aplicare a orientărilor pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre

János Martonyi (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia.

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

László Andor (membru al Comisiei) a făcut declaraţiile.

Pervenche Berès şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Sharon Bowles (raportoare pentru aviz a ECON), Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Lena Ek, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Malcolm Harbour, în numele Grupului ECR, Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL, Mario Borghezio, în numele Grupului EFD, Philip Claeys, neafiliat, şi Marian-Jean Marinescu.

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Marita Ulvskog, Elizabeth Lynne, Emilie Turunen, Nikolaos Salavrakos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Derk Jan Eppink, Herbert Reul, Kinga Göncz, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Krisztina Morvai, Liisa Jaakonsaari, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” dlui Herbert Reul, care a răspuns, Richard Seeber, Jutta Steinruck, Danuta Maria Hübner, Csaba Őry, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Krisztina Morvai, şi Elisabeth Morin-Chartier.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Czesław Adam Siekierski, Enrique Guerrero Salom, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Paulo Rangel, Vasilica Viorica Dăncilă, Jan Kozłowski şi Anna Záborská.

Au intervenit: Pervenche Berès, László Andor şi János Martonyi.

A intervenit Jean-Pierre Audy, pentru a adresa o întrebare referitoare la data la care Preşedintele Consiliului European va veni să prezinte concluziile Consiliului European din 4 februarie 2011. (Preşedinta a luat act de aceasta).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

Europa 2020

- Malcolm Harbour, în numele Grupului ECR, referitoare la UE 2020 (B7-0097/2011);

- Joseph Daul, Corien Wortmann-Kool, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Sławomir Witold Nitras şi Artur Zasada, în numele Grupului PPE, referitoare la strategia UE 2020 (B7-0098/2011);

- Rebecca Harms şi Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Europa 2020 (B7-0102/2011);

- Martin Schulz şi Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, referitoare la Europa 2020 (B7-0105/2011);

- Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Thomas Händel, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Ilda Figueiredo şi Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Europa 2020 (B7-0106/2011);

- Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, referitoare la Europa 2020 (B7-0109/2011).

Punerea în aplicare a orientărilor pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre

- Pervenche Berès, în numele Comisiei EMPL, referitoare la punerea în aplicare a Orientărilor privind politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (B7-0127/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 17.2.2011, punctul 6.10 al PV din 17.2.2011 şi punctul 6.9 al PV din 17.2.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate