Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0007(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A7-0040/2011

Razprave :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Glasovanja :

PV 17/02/2011 - 6.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0070

Zapisnik
Sreda, 16. februar 2011 - Strasbourg

5. Evropa 2020 - Smernice za politike zaposlovanja držav članic * - Uporaba smernic za politike zaposlovanja v državah članicah (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Evropa 2020

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic [COM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0040/2011)

Izjava Komisije: Uporaba smernic za politike zaposlovanja v državah članicah

János Martonyi (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

László Andor (član Komisije) je podal izjave.

Pervenche Berès je predstavila poročilo.

Govorili so Sharon Bowles (pripravljavka mnenja odbora ECON), Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Lena Ek v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Malcolm Harbour v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Mario Borghezio v imenu skupine EFD, Philip Claeys samostojni poslanec, in Marian-Jean Marinescu.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorili so Marita Ulvskog, Elizabeth Lynne, Emilie Turunen, Nikolaos Salavrakos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Derk Jan Eppink, Herbert Reul, Kinga Göncz, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, Liisa Jaakonsaari, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Herbertu Reulu, ki je nanj odgovoril, Richard Seeber, Jutta Steinruck, Danuta Maria Hübner, Csaba Őry, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, in Elisabeth Morin-Chartier.

Po postopku "catch the eye" so govorili Czesław Adam Siekierski, Enrique Guerrero Salom, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Paulo Rangel, Vasilica Viorica Dăncilă, Jan Kozłowski in Anna Záborská.

Govorili so Pervenche Berès, László Andor in János Martonyi.

Govoril je Jean-Pierre Audy, ki je postavil vprašanje o datumu, ko bo predsednik Evropskega sveta prišel predstaviti sklepe Evropskega sveta z dne 4. februarja 2011 (predsedujoča je to vzela na znanje).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

Evropa 2020

- Malcolm Harbour v imenu skupine ECR o strategiji EU 2020 (B7-0097/2011);

- Joseph Daul, Corien Wortmann-Kool, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Sławomir Witold Nitras in Artur Zasada v imenu skupine PPE o Strategiji Evropa 2020 (B7-0098/2011);

- Rebecca Harms in Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE o Evropi 2020 (B7-0102/2011);

- Martin Schulz in Stephen Hughes v imenu skupine S&D o Evropi 2020 (B7-0105/2011);

- Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Thomas Händel, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Ilda Figueiredo in Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL o Evropi 2020 (B7-0106/2011);

- Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE o Evropi 2020 (B7-0109/2011).

Uporaba smernic za politike zaposlovanja v državah članicah

- Pervenche Berès v imenu odbora EMPL o izvajanju smernic za politiko zaposlovanja držav članic (B7-0127/2011).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika z dne 17.2.2011, točka 6.10 zapisnika z dne 17.2.2011 in točka 6.9 zapisnika z dne 17.2.2011.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov