Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0032(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0210/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0210/2010

Συζήτηση :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/02/2011 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο

6.1. Διμερής ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας [COM(2010)0049 - C7-0025/2010- 2010/0032(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

Η συζήτηση έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου 2010 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.9.2010).

Η ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής και η αναπομπή στην αρμόδια επιτροπή για επανεξέταση πραγματοποιήθηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2010 (σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2010).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0061)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0061)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου