Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2515(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0101/2011

Arutelud :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Hääletused :

PV 17/02/2011 - 6.6

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0066

Protokoll
Neljapäev, 17. veebruar 2011 - Strasbourg

6.6. Õigusriigi põhimõtted Venemaal (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0101/2011, B7-0108/2011, B7-0110/2011, B7-0111/2011, B7-0113/2011 ja B7-0151/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0101/2011

(asendades B7-0101/2011, B7-0108/2011, B7-0110/2011, B7-0113/2011 ja B7-0151/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Laima Liucija Andrikienė, Mário David, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Elisabeth Jeggle, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Inese Vaidere ja Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel;

Adrian Severin, Hannes Swoboda ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel;

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells ja Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel;

Rebecca Harms, Heidi Hautala ja Werner Schulz fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Roberts Zīle, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0066)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0111/2011 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika