Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2515(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0101/2011

Keskustelut :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Äänestykset :

PV 17/02/2011 - 6.6

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0066

Pöytäkirja
Torstai 17. helmikuuta 2011 - Strasbourg

6.6. Oikeusvaltioperiaate Venäjällä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0101/2011, B7-0108/2011, B7-0110/2011, B7-0111/2011, B7-0113/2011 ja B7-0151/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0101/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0101/2011, B7-0108/2011, B7-0110/2011, B7-0113/2011 ja B7-0151/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Laima Liucija Andrikienė, Mário David, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Elisabeth Jeggle, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Inese Vaidere ja Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta

Adrian Severin, Hannes Swoboda ja Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells ja Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta

Rebecca Harms, Heidi Hautala ja Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Roberts Zīle, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski ja Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0066)

(Päätöslauselmaesitys B7-0111/2011 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö