Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2536(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0127/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0127/2011

Συζήτηση :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Ψηφοφορία :

PV 17/02/2011 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0069

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο

6.9. Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0127/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0069)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου