Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2573(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0133/2011

Dezbateri :

PV 17/02/2011 - 10.3
CRE 17/02/2011 - 10.3

Voturi :

PV 17/02/2011 - 11.3
CRE 17/02/2011 - 11.3

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0074

Proces-verbal
Joi, 17 februarie 2011 - Strasbourg

11.3. Uganda: asasinarea lui David Kato (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 şi B7-0150/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0133/2011

(care înlocuieşte B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 şi B7-0150/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Alain Cadec, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,
Michael Cashman, Corina Creţu şi Ana Gomes, în numele Grupului S&D,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber, Leonidas Donskis, Jens Rohde, Louis Michel, Frédérique Ries, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez şi Alexandra Thein, în numele Grupului ALDE,
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Keith Taylor şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE,
Charles Tannock, în numele Grupului ECR,
Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson şi Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2011)0074)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate