Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0133/2011

Rozpravy :

PV 17/02/2011 - 10.3
CRE 17/02/2011 - 10.3

Hlasovanie :

PV 17/02/2011 - 11.3
CRE 17/02/2011 - 11.3

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0074

Zápisnica
Štvrtok, 17. februára 2011 - Štrasburg

11.3. Uganda: zavraždenie Davida Katu (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 a B7-0150/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0133/2011

(nahrádzajúci B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 a B7-0150/2011):

podaný týmito poslancami:

Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Alain Cadec, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,
Michael Cashman, Corina Creţu a Ana Gomes v mene skupiny S&D,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber, Leonidas Donskis, Jens Rohde, Louis Michel, Frédérique Ries, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez a Alexandra Thein v mene skupiny ALDE,
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Keith Taylor a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE,
Charles Tannock v mene skupiny ECR,
Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson a Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2011)0074)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia