Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2573(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0133/2011

Debatter :

PV 17/02/2011 - 10.3
CRE 17/02/2011 - 10.3

Omröstningar :

PV 17/02/2011 - 11.3
CRE 17/02/2011 - 11.3

Antagna texter :

P7_TA(2011)0074

Protokoll
Torsdagen den 17 februari 2011 - Strasbourg

11.3. Uganda: mordet på David Kato (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 och B7-0150/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0133/2011

(ersätter B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 och B7-0150/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Alain Cadec, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,
Michael Cashman, Corina Creţu och Ana Gomes för S&D-gruppen,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber, Leonidas Donskis, Jens Rohde, Louis Michel, Frédérique Ries, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez och Alexandra Thein för ALDE-gruppen,
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Keith Taylor och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen,
Charles Tannock för ECR-gruppen,
Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson och Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0074)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy