Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 17 februari 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Egypten (ingivna resolutionsförslag)
 3.Genomförande av EU:s strategi för Donauregionen (ingivna resolutionsförslag)
 4.EU-garanti till EIB mot förluster vid lån till och garantier för projekt utanför EU ***I (debatt)
 5.Kommissionens expertgrupper och balanserad representation och transparens (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Bilateral skyddsklausul i frihandelsavtalet mellan EU och Korea ***I (slutomröstning)
  6.2.EU-garanti till EIB mot förluster vid lån till och garantier för projekt utanför EU ***I (omröstning)
  6.3.Frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea *** (omröstning)
  6.4.Situationen i Egypten (omröstning)
  6.5.Genomförande av EU:s strategi för Donauregionen (omröstning)
  6.6.Rättsstatsprincipen i Ryssland (omröstning)
  6.7.Världsbankens energistrategi (omröstning)
  6.8.Europa 2020 (omröstning)
  6.9.Genomförande av riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (omröstning)
  6.10.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)
  6.11.Stigande livsmedelspriser (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  10.1.Sammandrabbningar på gränsen mellan Thailand och Kambodja
  10.2.Jemen: dödsstraff mot ungdomsbrottslingar, särskilt fallet Muhammed Taher Thabet Samoum
  10.3.Uganda: mordet på David Kato
 11.Omröstning
  11.1.Sammandrabbningar på gränsen mellan Thailand och Kambodja (omröstning)
  11.2.Jemen: dödsstraff mot ungdomsbrottslingar, särskilt fallet Muhammed Taher Thabet Samoum (omröstning)
  11.3.Uganda: mordet på David Kato (omröstning)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 14.Inkomna dokument
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (237 kb) Närvarolista (55 kb)    Omröstningar med namnupprop (1503 kb) 
 
Protokoll (205 kb) Närvarolista (50 kb) Omröstningsresultat (461 kb) Omröstningar med namnupprop (753 kb) 
 
Protokoll (241 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (362 kb) Omröstningar med namnupprop (1497 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy