Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2085(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0033/2011

Ingivna texter :

A7-0033/2011

Debatter :

PV 07/03/2011 - 22
CRE 07/03/2011 - 22

Omröstningar :

PV 08/03/2011 - 9.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0076

Protokoll
Måndagen den 7 mars 2011 - Strasbourg

22. Allmän produktsäkerhet och marknadskontroll (kortfattad redogörelse)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om omarbetningen av direktivet om allmän produktsäkerhet och marknadskontroll [2010/2085(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

Christel Schaldemose redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lara Comi, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Zuzana Roithová och Åsa Westlund.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 8.3.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy