Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tnejn, 7 ta' Marzu 2011 - Strasburgu
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 3.Ritorn għar-reċiproċita rigward viżi – solidarjeta' mas-sitwazzjoni mhux ġusta taċ-ċittadini Ċeki wara l-introduzzjoni unilaterali ta' viżi mill-Kanada (dikjarazzjoni bil-miktub)
 4.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 5.Kalendarju tal-perjodi ta' sessjoni tal-Parlament Ewropew – 2012
 6.Kalendarju ta' perjodi ta' sessjoni tal-Parlament Ewropew – 2013
 7.Kompożizzjoni tal-Parlament
 8.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja
 9.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehim mill-Kunsill
 10.Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 11.Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)
 12.Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti
 13.Petizzjonijiet
 14.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 15.Dokumenti mressqa
 16.Ordni tal-ħidma
 17.Finanzjament innovattiv f'livell dinji u Ewropew (dibattitu)
 18.Żona koperta mill-Ftehim tal-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran ***I (dibattitu)
 19.Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u l-Mawritanja (dibattitu)
 20.Strateġija tal-UE għar-reġjun tal-Atlantiku (dibattitu)
 21.Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 22.Is-sigurtà ġenerali tal-prodotti u s-sorveljanza tas-suq (preżentazzjoni qasira)
 23.Il-ġestjoni tal-influwenza H1N1 (preżentazzjoni qasira)
 24.It-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa (preżentazzjoni qasira)
 25.Il-kooperazzjoni ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw dwar il-promozzjoni ta' governanza tajba fi kwistjonijiet tat-taxxa (preżentazzjoni qasira)
 26.L-agrikoltura u l-kummerċ internazzjonali (preżentazzjoni qasira)
 27.Id-defiċit ta' proteini fl-UE (preżentazzjoni qasira)
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 29.Għeluq tas-seduta
 30.Għeluq tas-sessjoni annwali
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (158 kb) Reġistru tal-attendenza (55 kb) 
 
Minuti (200 kb) Reġistru tal-attendenza (50 kb) 
 
Minuti (231 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza