Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 8. března 2011 - Štrasburk

13. Příprava summitu eurozóny konaného dne 11. března 2011 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení předsedy Komise: Příprava summitu eurozóny konaného dne 11. března 2011

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Vicky Ford za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Martin Schulz a Proinsias De Rossa, Corien Wortmann-Kool, Elisa Ferreira, Sylvie Goulard, Miguel Portas, Jean-Paul Gauzès, Proinsias De Rossa, Sharon Bowles a Diogo Feio.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pat the Cope Gallagher, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška a Franz Obermayr.

Vystoupil José Manuel Barroso.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí