Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 8. marts 2011 - Strasbourg

13. Forberedelse af topmødet for euroområdet den 11. marts 2011 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionens formand: Forberedelse af topmødet for euroområdet den 11. marts 2011

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, der ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Martin Schulz og fra Proinsias De Rossa, Corien Wortmann-Kool, Elisa Ferreira, Sylvie Goulard, Miguel Portas, Jean-Paul Gauzès, Proinsias De Rossa, Sharon Bowles og Diogo Feio.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pat the Cope Gallagher, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška og Franz Obermayr.

Taler: José Manuel Barroso.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik