Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2011 - Strasbourg

13. Förberedelser inför euroområdets toppmöte den 11 mars 2011 (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionens ordförande: Förberedelser inför euroområdets toppmöte den 11 mars 2011

José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, som även besvarade två frågor (”blått kort”) från Martin Schulz och från Proinsias De Rossa, Corien Wortmann-Kool, Elisa Ferreira, Sylvie Goulard, Miguel Portas, Jean-Paul Gauzès, Proinsias De Rossa, Sharon Bowles och Diogo Feio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pat the Cope Gallagher, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška och Franz Obermayr.

Talare: José Manuel Barroso.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy