Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2996(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0156/2011

Внесени текстове :

B7-0156/2011

Разисквания :

PV 08/03/2011 - 14
CRE 08/03/2011 - 14

Гласувания :

PV 09/03/2011 - 10.1
CRE 09/03/2011 - 10.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0090

Протокол
Вторник, 8 март 2011 г. - Страсбург

14. Доклад относно напредъка, осъществен от Турция през 2010 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад относно напредъка, осъществен от Турция през 2010 г.

Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Ria Oomen-Ruijten, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Barry Madlener, независим член на ЕП, Ioannis Kasoulides, Raimon Obiols, Graham Watson, Paweł Robert Kowal, Charalampos Angourakis, Lorenzo Fontana, Andreas Mölzer, Elmar Brok, който отговори също така на въпрос „синя карта“ Graham Watson, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, Evžen Tošenovský, Philip Claeys, Elisabeth Jeggle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Метин Казак, Peter van Dalen, Emine Bozkurt, Konrad Szymański, Jarosław Leszek Wałęsa, Kyriakos Mavronikolas, James Elles, Georgios Koumoutsakos, Michael Cashman, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr относно вземането предвид на въпросите, зададени чрез вдигане на синя карта, Eleni Theocharous и Mario Mauro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Ковачев и Monika Flašíková Beňová.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jelko Kacin, Charles Tannock, Kyriacos Triantaphyllides, Jaroslav Paška и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Štefan Füle, Enikő Győri и Ria Oomen-Ruijten, като последната се изказа за гласуването на нейното предложение за резолюция утре.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Ria Oomen-Ruijten, от името на комисията AFET, относно доклада за напредъка на Турция през 2010 г. (B7-0156/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 9.3.2011 г.

Правна информация - Политика за поверителност