Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2996(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0156/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0156/2011

Keskustelut :

PV 08/03/2011 - 14
CRE 08/03/2011 - 14

Äänestykset :

PV 09/03/2011 - 10.1
CRE 09/03/2011 - 10.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0090

Pöytäkirja
Tiistai 8. maaliskuuta 2011 - Strasbourg

14. Turkkia koskeva edistymiskertomus 2010 (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Turkkia koskeva edistymiskertomus 2010

Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Ria Oomen-Ruijten PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Barry Madlener, Ioannis Kasoulides, Raimon Obiols, Graham Watson, Paweł Robert Kowal, Charalampos Angourakis, Lorenzo Fontana, Andreas Mölzer, Elmar Brok, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Graham Watson, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, Evžen Tošenovský, Philip Claeys, Elisabeth Jeggle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Metin Kazak, Peter van Dalen, Emine Bozkurt, Konrad Szymański, Jarosław Leszek Wałęsa, Kyriakos Mavronikolas, James Elles, Georgios Koumoutsakos, Michael Cashman, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr sinisen kortin kysymyksiä koskevien pyyntöjen huomioimisesta, Eleni Theocharous ja Mario Mauro.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Kovatchev ja Monika Flašíková Beňová.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jelko Kacin, Charles Tannock, Kyriacos Triantaphyllides, Jaroslav Paška ja Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: Štefan Füle, Enikő Győri ja Ria Oomen-Ruijten, joista viimeksi mainittu huomisesta äänestyksestä hänen päätöslauselmaesityksestään.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Ria Oomen-Ruijten AFET-valiokunnan puolesta Turkkia koskevasta vuoden 2010 edistymiskertomuksesta (B7-0156/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.3.2011, kohta 10.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö