Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2996(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0156/2011

Teksty złożone :

B7-0156/2011

Debaty :

PV 08/03/2011 - 14
CRE 08/03/2011 - 14

Głosowanie :

PV 09/03/2011 - 10.1
CRE 09/03/2011 - 10.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0090

Protokół
Wtorek, 8 marca 2011 r. - Strasburg

14. Sprawozdanie z postępów Turcji w 2010 r. (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z postępów Turcji w 2010 r.

Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Barry Madlener niezrzeszony, Ioannis Kasoulides, Raimon Obiols, Graham Watson, Paweł Robert Kowal, Charalampos Angourakis, Lorenzo Fontana, Andreas Mölzer, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej karty”, Graham Watson, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, Evžen Tošenovský, Philip Claeys, Elisabeth Jeggle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Metin Kazak, Peter van Dalen, Emine Bozkurt, Konrad Szymański, Jarosław Leszek Wałęsa, Kyriakos Mavronikolas, James Elles, Georgios Koumoutsakos, Michael Cashman, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr w sprawie brania pod uwagę pytań zadawanych zgodnie z procedurą „niebieskiej karty”, Eleni Theocharous i Mario Mauro.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrey Kovatchev i Monika Flašíková Beňová.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jelko Kacin, Charles Tannock, Kyriacos Triantaphyllides, Jaroslav Paška i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Štefan Füle i Enikő Győri, a także Ria Oomen-Ruijten w sprawie głosowania nad jej projektem rezolucji w dniu jutrzejszym.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Ria Oomen-Ruijten, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania o postępach Turcji w 2010 r. (B7-0156/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 9.3.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności