Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2996(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0156/2011

Ingivna texter :

B7-0156/2011

Debatter :

PV 08/03/2011 - 14
CRE 08/03/2011 - 14

Omröstningar :

PV 09/03/2011 - 10.1
CRE 09/03/2011 - 10.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0090

Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2011 - Strasbourg

14. 2010 års framstegsrapport om Turkiet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2010 års framstegsrapport om Turkiet

Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ria Oomen-Ruijten för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Barry Madlener, grupplös, Ioannis Kasoulides, Raimon Obiols, Graham Watson, Paweł Robert Kowal, Charalampos Angourakis, Lorenzo Fontana, Andreas Mölzer, Elmar Brok, som även besvarade en fråga ("blått kort") Graham Watson, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, Evžen Tošenovský, Philip Claeys, Elisabeth Jeggle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Metin Kazak, Peter van Dalen, Emine Bozkurt, Konrad Szymański, Jarosław Leszek Wałęsa, Kyriakos Mavronikolas, James Elles, Georgios Koumoutsakos, Michael Cashman, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr om beaktandet av begäranden om frågor enligt ”blått kort”-metoden, Eleni Theocharous och Mario Mauro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Kovatchev och Monika Flašíková Beňová.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jelko Kacin, Charles Tannock, Kyriacos Triantaphyllides, Jaroslav Paška och Andrew Henry William Brons.

Talare: Štefan Füle, Enikő Győri och Ria Oomen-Ruijten, den sistnämnda om nästa dags omröstning om hennes förslag till resolution.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Ria Oomen-Ruijten, för utskottet AFET, om 2010 års framstegsrapport om Turkiet (B7-0156/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 9.3.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy