Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2997(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0157/2011

Ingivna texter :

B7-0157/2011

Debatter :

PV 08/03/2011 - 15
CRE 08/03/2011 - 15

Omröstningar :

PV 09/03/2011 - 10.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0091

Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2011 - Strasbourg

15. Montenegros europeiska integrationsprocess (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Montenegros europeiska integrationsprocess

Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Charles Tannock för ECR-gruppen, Anna Ibrisagic för PPE-gruppen, Göran Färm för S&D-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, György Schöpflin, Monika Flašíková Beňová, Eduard Kukan, Zoran Thaler, Elena Băsescu och Csaba Sándor Tabajdi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jan Kozłowski, Janusz Władysław Zemke, László Tőkés, Katarína Neveďalová, Raffaele Baldassarre, Corina Creţu och Andreas Mölzer.

Talare: Štefan Füle och Enikő Győri.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, för utskottet AFET, om Europaparlamentets resolution om Montenegros europeiska integrationsprocess (B7-0157/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 9.3.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy