Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2276(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0043/2011

Predkladané texty :

A7-0043/2011

Rozpravy :

PV 08/03/2011 - 16
CRE 08/03/2011 - 16

Hlasovanie :

PV 09/03/2011 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0092

Zápisnica
Utorok, 8. marca 2011 - Štrasburg

16. Stratégia EÚ pre oblasť integrácie Rómov (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o stratégii EÚ pre oblasť integrácie Rómov [2010/2276(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Lívia Járóka (A7-0043/2011)

Lívia Járóka uviedla správu.

Vystúpili títo rečníci: Zoltán Balog (úradujúci predseda Rady), Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) a László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kinga Göncz (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Andrey Kovatchev (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko) a Hannu Takkula (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Mario Borghezio v mene skupiny EFD, Andrew Henry William Brons nezaradený poslanec, Edit Bauer, Monika Flašíková Beňová, Raül Romeva i Rueda, Franz Obermayr, Marco Scurria, Ioan Enciu, Lambert van Nistelrooij, Corina Creţu, Sari Essayah a Kinga Gál.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Rovana Plumb a Elena Băsescu.

Vystúpili títo rečníci: László Andor, Viviane Reding, Zoltán Balog a Lívia Járóka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 9.3.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia