Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2584(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000036/2011 (B7-0017/2011)

Rozpravy :

PV 08/03/2011 - 19
CRE 08/03/2011 - 19

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Úterý, 8. března 2011 - Štrasburk

19. Zabezpečení dodávek vzácných nerostných prvků pro Evropu (rozprava)
Doslovné záznamy

- Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000036/2011), kterou pokládají Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig, Daniel Caspary a Birgit Schnieber-Jastram za skupinu PPE Komisi: Zabezpečení evropských dodávek prvků vzácných zemin (B7-0017/2011);

- Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000043/2011/rév.1), kterou pokládají Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake a Michael Theurer za skupinu ALDE Komisi: Zabezpečení evropských dodávek prvků vzácných zemin (B7-0020/2011);

- Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000041/2011), kterou pokládá Konrad Szymański za skupinu ECR Komisi: Evropská strategie v oblasti surovin (B7-0207/2011).

Ioannis A. Tsoukalas, Lena Ek a Konrad Szymański rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení.

Antonio Tajani (místopředseda Komise) odpověděl na otázky k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Paul Rübig za skupinu PPE, Marita Ulvskog za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Zbigniew Ziobro za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Daniel Caspary, Silvia-Adriana Ţicău, Charles Goerens a Teresa Riera Madurell.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Edit Herczog, Judith A. Merkies a Adam Gierek.

Vystoupil Antonio Tajani.

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí