Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2584(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000036/2011 (B7-0017/2011)

Debaty :

PV 08/03/2011 - 19
CRE 08/03/2011 - 19

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 8 marca 2011 r. - Strasburg

19. Zabezpieczenie dostaw metali ziem rzadkich dla Europy (debata)
CRE

- Pytanie ustne (O-000036/2011), które zadali: Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig, Daniel Caspary i Birgit Schnieber-Jastram w imieniu grupy PPE, do Komisji: Zabezpieczenie dostaw metali ziem rzadkich dla Europy (B7-0017/2011);

- Pytanie ustne (O-000043/2011/rév.1), które zadali: Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake i Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Zabezpieczenie dostaw metali ziem rzadkich dla Europy (B7-0020/2011);

- Pytanie ustne (O-000041/2011), które zadał Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, do Komisji: Strategia surowcowa dla Europy (B7-0207/2011).

Ioannis A. Tsoukalas, Lena Ek i Konrad Szymański zadali pytania ustne.

Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytania ustne.

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Zbigniew Ziobro w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Daniel Caspary, Silvia-Adriana Ţicău, Charles Goerens i Teresa Riera Madurell.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Edit Herczog, Judith A. Merkies i Adam Gierek.

Głos zabrał Antonio Tajani.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności