Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 8. března 2011 - Štrasburk

20. Možnosti využívání plynu z alternativních zdrojů v Evropě (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Možnosti využívání plynu z alternativních zdrojů v Evropě

Günther Oettinger (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz za skupinu PPE, Zigmantas Balčytis za skupinu S&D, Corinne Lepage za skupinu ALDE, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Paul Rübig, Reinhard Bütikofer, Zbigniew Ziobro a Andrzej Grzyb.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, João Ferreira, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog a Seán Kelly.

Vystoupil Günther Oettinger.

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí