Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 8. marts 2011 - Strasbourg

20. Muligheder for at udvinde gas fra alternative kilder i Europa (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Muligheder for at udvinde gas fra alternative kilder i Europa

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz for PPE-Gruppen, Zigmantas Balčytis for S&D-Gruppen, Corinne Lepage for ALDE-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Paul Rübig, Reinhard Bütikofer, Zbigniew Ziobro og Andrzej Grzyb.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, João Ferreira, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog og Seán Kelly.

Taler: Günther Oettinger.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik