Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 8 marca 2011 r. - Strasburg

20. Możliwość wykorzystywania gazu z alternatywnych źródeł w Europie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Możliwość wykorzystywania gazu z alternatywnych źródeł w Europie

Günther Oettinger (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz w imieniu grupy PPE, Zigmantas Balčytis w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage w imieniu grupy ALDE, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Paul Rübig, Reinhard Bütikofer, Zbigniew Ziobro i Andrzej Grzyb.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, João Ferreira, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog i Seán Kelly.

Głos zabrał Günther Oettinger.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności