Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2011 - Strasbourg

20. Möjligheten att använda gas från alternativa källor i Europa (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Möjligheten att använda gas från alternativa källor i Europa

Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz för PPE-gruppen, Zigmantas Balčytis för S&D-gruppen, Corinne Lepage för ALDE-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Paul Rübig, Reinhard Bütikofer, Zbigniew Ziobro och Andrzej Grzyb.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, João Ferreira, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog och Seán Kelly.

Talare: Günther Oettinger.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy