Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Κατάθεση εγγράφωv
 4.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 5.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 6.Οι κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2012 - Λοιπά τμήματα (συζήτηση)
 7.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών — 2010- Γυναικεία φτώχεια (συζήτηση)
 8.Η 100ή επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Elmar Brok (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.2.Γενική ασφάλεια των προϊόντων και εποπτεία της αγοράς (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.3.Διαχείριση της γρίπης H1N1 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.4.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ (Harald Wögerbauer - AT) * (ψηφοφορία)
  9.5.Περιοχή της συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο ***I (ψηφοφορία)
  9.6.Καινοτόμος χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο (ψηφοφορία)
  9.7.Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας (ψηφοφορία)
  9.8.Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στο φορολογικό τομέα (ψηφοφορία)
  9.9.Γεωργία και διεθνές εμπόριο (ψηφοφορία)
  9.10.Το πρωτεϊνικό έλλειμμα της ΕΕ (ψηφοφορία)
  9.11.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών — 2010 (ψηφοφορία)
  9.12.Γυναικεία φτώχεια (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Προετοιμασία της συνάντησης κορυφής της ζώνης του ευρώ στις 11 Μαρτίου 2011 (συζήτηση)
 14.Έκθεση προόδου 2010 για την Τουρκία (συζήτηση)
 15.Διαδικασία προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 16.Στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά (συζήτηση)
 17.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 18.Βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης (συζήτηση)
 19.Διασφάλιση του εφοδιασμού της Ευρώπης με σπάνιες γαίες (συζήτηση)
 20.Δυνατότητα χρησιμοποίησης φυσικού αερίου από εναλλακτικές πηγές στην Ευρώπη (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ (Harald Wögerbauer - AT)
 Παράρτηµα 2 - Αποκατάσταση της αμοιβαιότητας στο καθεστώς θεώρησης - αλληλεγγύη με την άνιση κατάσταση των Τσέχων πολιτών μετά τη μονομερή καθιέρωση από την πλευρά του Καναδά (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (238 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (2707 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (9 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (244 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (766 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1188 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (294 kb) Κατάσταση παρόντων (74 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (710 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2398 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου