Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 8. märts 2011 - Strasbourg
 1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Esitatud dokumendid
 4.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 6.2012. aasta eelarvemenetluse suunised – muud jaod (arutelu)
 7.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus – 2010 – Naiste vaesus (arutelu)
 8.Rahvusvahelise naistepäeva 100. aastapäev
 9.Hääletused
  
9.1.Elmar Broki parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.2.Üldine tooteohutus ja turujärelevalve (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.3.Gripiviiruse H1N1 ohjamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.4.Euroopa Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Harald Wögerbauer - AT) * (hääletus)
  
9.5.Vahemere üldise kalanduskomisjoni lepinguga hõlmatud piirkond ***I (hääletus)
  
9.6.Innovatiivne rahastamine maailmas ja Euroopas (hääletus)
  
9.7.Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine (hääletus)
  
9.8.Koostöö arenguriikidega hea valitsemistava edendamiseks maksundusküsimustes (hääletus)
  
9.9.Põllumajandus ja rahvusvaheline kaubandus (hääletus)
  
9.10.ELi valgupuudujääk ja selle pikaajalise probleemi võimalikud lahendused (hääletus)
  
9.11.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus – 2010 (hääletus)
  
9.12.Naiste vaesus (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.11. märtsil 2011 toimuva euroala tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 14.Türgi 2010. aasta eduaruanne (arutelu)
 15.Montenegro Euroopaga integreerumise protsess (arutelu)
 16.Romade kaasamist käsitlev ELi strateegia (arutelu)
 17.Infotund (küsimused komisjonile)
 18.Üleilmastumise ajastu tööstuspoliitika (arutelu)
 19.Haruldaste muldmetallide tarne tagamine Euroopas (arutelu)
 20.Alternatiivsetest allikatest pärit gaasi kasutamise võimalus Euroopas (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Euroopa Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Harald Wögerbauer - AT)
 Lisa 2 - Vastastikkuse põhimõtte taastamine viisarežiimis – solidaarsus Tšehhi kodanikega, kes on Kanada ühepoolse viisanõude tõttu ebavõrdses olukorras (kirjalik deklaratsioon)
Protokoll (212 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2707 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (9 kb) 
 
Protokoll (222 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletuste tulemused (662 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1186 kb)    
 
Protokoll (259 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (583 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2310 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika