Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 8. maaliskuuta 2011 - Strasbourg
 1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Vuoden 2012 talousarvion suuntaviivat - Muut pääluokat (keskustelu)
 7.Naisten ja miesten tasa-arvo – 2010 – Naisten köyhyys (keskustelu)
 8.Kansainvälisen naistenpäivän satavuotisjuhla
 9.Äänestykset
  
9.1.Elmar Brokin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.2.Yleinen tuoteturvallisuus ja markkinavalvonta (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.3.H1N1-influenssan hallinta (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.4.Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Harald Wögerbauer - AT) * (äänestys)
  
9.5.Välimeren yleisen kalastuskomission sopimusalue ***I (äänestys)
  
9.6.Innovatiivinen rahoitus sekä maailmanlaajuisella että Euroopan tasolla (äänestys)
  
9.7.Terveyserojen vähentäminen (äänestys)
  
9.8.Yhteistyö kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan edistämiseksi verotusalalla (äänestys)
  
9.9.Maatalous ja kansainvälinen kauppa (äänestys)
  
9.10.EU:n valkuaisvaje (äänestys)
  
9.11.Naisten ja miesten tasa-arvo – 2010 (äänestys)
  
9.12.Naisten köyhyys (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Euroalueen huippukokouksen (11. maaliskuuta 2011) valmistelu (keskustelu)
 14.Turkkia koskeva edistymiskertomus 2010 (keskustelu)
 15.Montenegron yhdentyminen Euroopan unioniin (keskustelu)
 16.Romaniväestön osallistamista koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 17.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 18.Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka (keskustelu)
 19.Harvinaisten maametallien saannin turvaaminen Euroopassa (keskustelu)
 20.Mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisista lähteistä peräisin olevaa maakaasua Euroopassa (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Harald Wögerbauer - AT)
 Liite 2 - Vastavuoroisen viisumijärjestelmän palauttaminen – Tšekin kansalaisten eriarvoista asemaa koskeva solidaarisuus Kanadan otettua viisumit yksipuolisesti käyttöön (kirjallinen kannanotto)
Pöytäkirja (217 kb) Läsnäololista (61 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (2707 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (8 kb) 
 
Pöytäkirja (224 kb) Läsnäololista (52 kb) Äänestysten tulokset (660 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1263 kb)    
 
Pöytäkirja (263 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (571 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2329 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö