Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
It-Tlieta, 8 ta' Marzu 2011 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dokumenti mressqa
 4.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 5.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Prijoritajiet għall-baġit 2012 - Taqsimiet oħra (dibattitu)
 7.L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel - 2010- Il-faqar tan-nisa (dibattitu)
 8.Il-100 Anniversarju tal-Jum Internazzjonali tal-Mara
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Elmar Brok (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.2.Is-sigurtà ġenerali tal-prodotti u s-sorveljanza tas-suq (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.3.Il-ġestjoni tal-influwenza H1N1 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.4.Ħatra ta' membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Harald Wögerbauer - AT) * (votazzjoni)
  
9.5.Żona koperta mill-Ftehim tal-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran ***I (votazzjoni)
  
9.6.Finanzjament innovattiv f'livell dinji u Ewropew (votazzjoni)
  
9.7.It-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa (votazzjoni)
  
9.8.Il-kooperazzjoni ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw dwar il-promozzjoni ta' governanza tajba fi kwistjonijiet tat-taxxa (votazzjoni)
  
9.9.L-agrikoltura u l-kummerċ internazzjonali (votazzjoni)
  
9.10.Id-defiċit ta' proteini fl-UE (votazzjoni)
  
9.11.L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel — 2010 (votazzjoni)
  
9.12.Il-faqar tan-nisa (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 13.Tħejjija tas-Samit taż-Żona tal-euro tal-11 ta' Marzu 2011 (dibattitu)
 14.Ir-rapport ta' progress 2010 dwar it-Turkija (dibattitu)
 15.Il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea tal-Montenegro (dibattitu)
 16.L-istrateġija tal-UE dwar l-inklużjoni tar-Roma (dibattitu)
 17.Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 18.Politika industrijali għall-era globalizzata (dibattitu)
 19.L-iżgurar tal-provvista ta' elementi terrestri rari għall-Ewropa (dibattitu)
 20.Il-possibilità li jintuża gass minn sorsi alternattivi fl-Ewropa (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Harald Wögerbauer - AT)
 Anness 2 - It-treġġigħ lura tar-reċiproċità fis-sistema tal-viżi – solidarjetà mal-istatus inugwali taċ-ċittadini Ċeki wara l-introduzzjoni unilaterali ta' viżi mill-Kanada (dikjarazzjoni bil-miktub )
Minuti (216 kb) Reġistru tal-attendenza (61 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2707 kb) L-Anness 1 (7 kb) L-Anness 2 (8 kb) 
 
Minuti (251 kb) Reġistru tal-attendenza (52 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (640 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1199 kb)    
 
Minuti (274 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (692 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2360 kb)    
Avviż legali - Politika tal-privatezza