Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 8 maart 2011 - Straatsburg
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Ingekomen stukken
 4.Besluiten inzake bepaalde documenten
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 6.Richtsnoeren voor de begroting 2012 - Andere afdelingen (debat)
 7.Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2010- Armoede bij vrouwen (debat)
 8.Honderdste internationale dag van de vrouw
 9.Stemmingen
  
9.1.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Elmar Brok (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Algemene productveiligheid en markttoezicht (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Aanpak van de H1N1-griepuitbraak (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Benoeming van een lid van de Europese Rekenkamer (Harald Wögerbauer - AT) * (stemming)
  
9.5.Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee ***I (stemming)
  
9.6.Innoverende financiering op mondiaal en Europees niveau (stemming)
  
9.7.Verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied (stemming)
  
9.8.Samenwerking met ontwikkelingslanden met het oog op goed bestuur in belastingaangelegenheden (stemming)
  
9.9.Landbouw en internationale handel (stemming)
  
9.10.Het proteïnetekort in de EU (stemming)
  
9.11.Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2010 (stemming)
  
9.12.Armoede bij vrouwen (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Voorbereiding van de eurozonetop van 11 maart 2011 (debat)
 14.Voortgangsverslag 2010 inzake Turkije (debat)
 15.Europees integratieproces van Montenegro (debat)
 16.EU-strategie voor de integratie van de Roma (debat)
 17.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 18.Een industriebeleid voor het tijdperk van de globalisering (debat)
 19.Veiligstellen van de bevoorrading van Europa met zeldzame aardelementen (debat)
 20.Mogelijkheid om gas uit alternatieve bronnen in Europa te gebruiken (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Europese Rekenkamer (Harald Wögerbauer - AT)
 Bijlage 2 - Herstel van wederkerigheid in de visumregeling - solidariteit met de ongelijke status van Tsjechische burgers na de unilaterale invoering van de visumplicht door Canada (schriftelijke verklaring)
Notulen (214 kb) Presentielijst (61 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2707 kb) Bijlage 1 (7 kb) Bijlage 2 (8 kb) 
 
Notulen (223 kb) Presentielijst (52 kb) Stemmingsuitslagen (662 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1209 kb)    
 
Notulen (269 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (483 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2307 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid