Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 8. marec 2011 - Strasbourg
 1.Otvoritev zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Predložitev dokumentov
 4.Sklepi o določenih dokumentih
 5.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 6.Smernice za proračun 2012 - drugi oddelki (razprava)
 7.Enakost žensk in moških – 2010 – Revščina žensk (razprava)
 8.Stota obletnica mednarodnega dneva žena
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Elmarju Broku (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Splošna varnost proizvodov in nadzor trga (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Obvladovanje gripe H1N1 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Imenovanje člana Evropskega računskega sodišča (Harald Wögerbauer-AT) * (glasovanje)
  
9.5.Območje Sporazuma Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju ***I (glasovanje)
  
9.6.Inovativno financiranje na svetovni in evropski ravni (glasovanje)
  
9.7.Zmanjšanje neenakosti na področju zdravja (glasovanje)
  
9.8.Sodelovanje z državami v razvoju pri spodbujanju dobrega upravljanja v davčnih zadevah (glasovanje)
  
9.9.Kmetijstvo in mednarodna trgovina (glasovanje)
  
9.10.Pomanjkanje beljakovin v EU (glasovanje)
  
9.11.Enakost žensk in moških – 2010 (glasovanje)
  
9.12.Revščina žensk (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Priprava vrhunskega srečanja euroobmočja 11. marca 2011 (razprava)
 14.Poročilo o napredku Turčije 2010 (razprava)
 15.Vključevanje Črne gore v evropske integracije (razprava)
 16.Strategija EU o vključevanju Romov (razprava)
 17.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 18.Industrijska politika za dobo globalizacije (razprava)
 19.Zagotavljanje evropskih zalog redkih zemeljskih elementov (razprava)
 20.Možnost uporabe plina iz nadomestnih virov v Evropi (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje člana Evropskega računskega sodišča (Harald Wögerbauer-AT)
 Priloga 2 - Obnovitev vizumske vzajemnosti – solidarnost s češkimi državljani, ki so v neenakopravnem položaju, potem ko je Kanada zanje enostransko uvedla vizume (pisna izjava)
Zapisnik (213 kb) Seznam navzočih (61 kb)    Izid poimenskega glasovanja (2707 kb) Priloga 1 (7 kb) Priloga 2 (8 kb) 
 
Zapisnik (245 kb) Seznam navzočih (52 kb) Izidi glasovanj (624 kb) Izid poimenskega glasovanja (1206 kb)    
 
Zapisnik (259 kb) Seznam navzočih (66 kb) Izidi glasovanj (665 kb) Izid poimenskega glasovanja (2307 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov