Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 8 mars 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Inkomna dokument
 4.Beslut om vissa dokument
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 6.Riktlinjerna för 2012 års budget – Övriga avsnitt (debatt)
 7.Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2010 – Fattigdom bland kvinnor (debatt)
 8.Internationella kvinnodagens hundraårsjubileum
 9.Omröstning
  
9.1.Begäran om upphävande av Elmar Broks parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Allmän produktsäkerhet och marknadskontroll (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Hanteringen av H1N1-influensan (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Utnämning av en ledamot av Europeiska revisionsrätten (Harald Wögerbauer - AT) * (omröstning)
  
9.5.Avtalsområdet för Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet ***I (omröstning)
  
9.6.Innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå (omröstning)
  
9.7.Att minska ojämlikhet i hälsa (omröstning)
  
9.8.Samarbete med utvecklingsländer för att främja god förvaltning i skattefrågor (omröstning)
  
9.9.Jordbruk och internationell handel (omröstning)
  
9.10.Proteinbristen i EU (omröstning)
  
9.11.Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2010 (omröstning)
  
9.12.Fattigdom bland kvinnor (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Förberedelser inför euroområdets toppmöte den 11 mars 2011 (debatt)
 14.2010 års framstegsrapport om Turkiet (debatt)
 15.Montenegros europeiska integrationsprocess (debatt)
 16.EU-strategin för integrering av romer (debatt)
 17.Frågestund (frågor till kommissionen)
 18.En industripolitik för en globaliserad tid (debatt)
 19.Säkrande av EU:s tillgång till sällsynta jordartsmetaller (debatt)
 20.Möjligheten att använda gas från alternativa källor i Europa (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Utnämning av en ledamot av Europeiska revisionsrätten (Harald Wögerbauer - AT)
 Bilaga 2 – Återupprättande av ömsesidighet i viseringsordningen – solidaritet med den ojämlika statusen för tjeckiska medborgare efter att Kanada ensidigt infört visumkrav (skriftlig förklaring)
Protokoll (216 kb) Närvarolista (61 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (2707 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (9 kb) 
 
Protokoll (223 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningsresultat (735 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1225 kb)    
 
Protokoll (265 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (485 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2312 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy