Indiċi 
Minuti
PDF 274kWORD 251k
It-Tlieta, 8 ta' Marzu 2011 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dokumenti mressqa
 4.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 5.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Prijoritajiet għall-baġit 2012 - Taqsimiet oħra (dibattitu)
 7.L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel - 2010- Il-faqar tan-nisa (dibattitu)
 8.Il-100 Anniversarju tal-Jum Internazzjonali tal-Mara
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Elmar Brok (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.2.Is-sigurtà ġenerali tal-prodotti u s-sorveljanza tas-suq (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.3.Il-ġestjoni tal-influwenza H1N1 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.4.Ħatra ta' membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Harald Wögerbauer - AT) * (votazzjoni)
  
9.5.Żona koperta mill-Ftehim tal-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran ***I (votazzjoni)
  
9.6.Finanzjament innovattiv f'livell dinji u Ewropew (votazzjoni)
  
9.7.It-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa (votazzjoni)
  
9.8.Il-kooperazzjoni ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw dwar il-promozzjoni ta' governanza tajba fi kwistjonijiet tat-taxxa (votazzjoni)
  
9.9.L-agrikoltura u l-kummerċ internazzjonali (votazzjoni)
  
9.10.Id-defiċit ta' proteini fl-UE (votazzjoni)
  
9.11.L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel — 2010 (votazzjoni)
  
9.12.Il-faqar tan-nisa (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 13.Tħejjija tas-Samit taż-Żona tal-euro tal-11 ta' Marzu 2011 (dibattitu)
 14.Ir-rapport ta' progress 2010 dwar it-Turkija (dibattitu)
 15.Il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea tal-Montenegro (dibattitu)
 16.L-istrateġija tal-UE dwar l-inklużjoni tar-Roma (dibattitu)
 17.Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 18.Politika industrijali għall-era globalizzata (dibattitu)
 19.L-iżgurar tal-provvista ta' elementi terrestri rari għall-Ewropa (dibattitu)
 20.Il-possibilità li jintuża gass minn sorsi alternattivi fl-Ewropa (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Harald Wögerbauer - AT)
 Anness 2 - It-treġġigħ lura tar-reċiproċità fis-sistema tal-viżi – solidarjetà mal-istatus inugwali taċ-ċittadini Ċeki wara l-introduzzjoni unilaterali ta' viżi mill-Kanada (dikjarazzjoni bil-miktub )


PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

1. Ftuħ tas-sessjoni annwali

Is-sessjoni 2011-2012 tal-Parlament Ewropew infetħet skont l-Artikolu 229, l-ewwel inċiż, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 134(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.

Il-President għamlet stqarrija qasira fl-okkażżjoni tal-mitt anniversarju tal-Jum Internazzjonali tal-Mara.


3. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin mill-Kunsill u l-Kummissjoni:

- Abbozz ta' rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kwittanza li trid tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (it-tmien EDF) għas-sena finanzjarja 2009 (05473/2011 - C7-0048/2011 - 2010/2151(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Abbozz ta' rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kwittanza li trid tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (id-disa' EDF) għas-sena finanzjarja 2009 (05472/2011 - C7-0049/2011 - 2010/2151(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Abbozz ta' rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kwittanza li trid tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (l-għaxar EDF) għas-sena finanzjarja 2009 (05469/2011 - C7-0050/2011 - 2010/2151(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Abbozz ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill - Kwittanza li għandha tingħata lill-impriżi konġunti fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2009 (05894/2011 - C7-0051/2011 - 2010/2187(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Abbozz ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill - Kwittanza li għandha tingħata lill-korpi stabbiliti mill-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2009 (05892/2011 - C7-0052/2011 - 2010/2166(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Abbozz ta' rakkomandazzjoni tal-Kunsill - Kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2009 (05891/2011 - C7-0053/2011 - 2010/2142(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Abbozz ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill - Kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2009 (05893/2011 - C7-0054/2011 - 2010/2142(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (00003/2011 - C7-0058/2011 - 2011/0802(NLE))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi89/666/KEE, 2005/56/KE u 2009/101/KE fir-rigward tal-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpaniji (COM(2011)0079 - C7-0059/2011 - 2011/0038(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

ECON, IMCO

Skont l-Artikolu 124(1), il-President għarraf li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim Internazzjonali dwar l-Injam Tropikali tal-2006 (05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

DEVE, ENVI


4. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat BUDG

- Emenda tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' mekkaniżmu ta' stabbiltà għall-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (00033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE))
irreferut responsabbli: AFCO
opinjoni: BUDG, ECON

Kumitati FEMM, DEVE

- Politiki esterni tal-UE favur id-Demokratizzazzjoni (2011/2032(INI))
irreferut responsabbli: AFET
opinjoni: FEMM, DEVE

Kumitati FEMM, CULT, ENVI, LIBE

- Il-mobilità u l-inklużjoni ta' persuni b'diżabilità u l-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità 2010-2020 (2010/2272(INI))
irreferut responsabbli: EMPL
opinjoni: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

Kumitat CONT

- Il-5 Rapport ta' Koeżjoni tal-KE u l-Istrateġija għall-Politika ta' Koeżjoni wara l-2013 (2011/2035(INI))
irreferut responsabbli: REGI
opinjoni: FEMM, CONT, EMPL


5. Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Pakistan - il-qtil ta' Shahbaz Bhatti, Ministru tal-Minoranzi

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Pakistan – il-qtil ta' Shahbaz Bhatti, Ministru tal-Minoranzi (B7-0166/2011);

- Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Pakistan – il-qtil ta' Shahbaz Bhatti, Ministru tal-Minoranzi (B7-0175/2011);

- Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Pakistan – il-qtil ta' Shahbaz Bhatti, Ministru tal-Minoranzi (B7-0176/2011);

- Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah u Krzysztof Lisek f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Pakistan , b'mod partikulari il-qtil ta' Shahbaz Bhatti, Ministru tal-Minoranzi (B7-0177/2011);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan u Michał Tomasz Kamiński f'isem il-Grupp ECR,dwar il-Pakistan – il-qtil tal-Ministru Shahbaz Bhatti (B7-0178/2011);

- Marie-Christine Vergiat u Rui Tavares f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Pakistan – il-qtil ta' Shahbaz Bhatti, Ministru tal-Minoranzi(B7-0179/2011).

II.   Il-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każijiet ta' Ales Michalevic u Natalia Radin

- Werner Schulz, Elisabeth Schroedter u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Bjelorussja (b’mod partikolari l-każijiet ta’ Ales Michalevic u Natalia Radin) (B7-0167/2011);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Bjelorussja – b’mod partikolari l-każijiet ta’ Ales Michalevic u Natalia Radin (B7-0180/2011);

- Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin u Marek Siwiec f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Bjelorussja (b’mod partikolari l-każijiet ta’ Ales Michalevic u Natalia Radin) (B7-0184/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei u Krzysztof Lisek f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Bjelorussja: b’mod partikolari l-każijiet ta’ Ales Michalevic u Natalia Radin (B7-0185/2011);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Bjelorussja, b’mod partikolari l-każijiet ta’ Ales Michalevic u Natalia Radin (B7-0188/2011);

- Helmut Scholz u Rui Tavares f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Bjelorussja - b’mod partikolari l-każijiet ta’ Ales Mikhalevic u Natalia Radina (B7-0189/2011).

III.   Is-sitwazzjoni u l-wirt kulturali f'Kashgar (Reġjun Awtonomu Uyghur Xinjiang, Ċina)

- Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni u l-wirt kulturali f'Kashgar (Reġjun Awtonomu Uyghur Xinjiang, Ċina) (B7-0168/2011);

- Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni u l-wirt kulturali f'Kashgar (Reġjun Awtonomu Uyghur Xinjiang, Ċina) (B7-0181/2011);

- Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni u l-wirt kulturali f'Kashgar (Reġjun Awtonomu Uyghur Xinjiang, Ċina) (B7-0182/2011);

- Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei u Kinga Gál f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni u l-wirt kulturali f'Kashgar (Reġjun Awtonomu Uyghur Xinjiang, Ċina) (B7-0183/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko u Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni u l-wirt kulturali f'Kashgar (Reġjun Awtonomu Uyghur Xinjiang, Ċina) (B7-0186/2011);

- Helmut Scholz u Rui Tavares f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni u l-wirt kulturali f'Kashgar (Reġjun Awtonomu Uyghur Xinjiang, Ċina) (B7-0187/2011).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


6. Prijoritajiet għall-baġit 2012 - Taqsimiet oħra (dibattitu)

Rapport dwar il-Linji gwida għall-proċedura baġitarja 2012, Taqsima I - Parlament Ewropew, Taqsima II - Kunsill, Taqsima IV - Qorti tal-Ġustizzja, Taqsima V - Qorti tal-Awdituri, Taqsima VI - Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Taqsima VII - Kumitat tar-Reġjuni, Taqsima VIII - Ombudsman Ewropew, Taqsima IX - Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, Taqsima X - Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [2011/2017(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A7-0049/2011)

José Manuel Fernandes ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Derek Vaughan f'isem il-Grupp S&D, Alexander Alvaro f'isem il-Grupp ALDE, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Elles f'isem il-Grupp ECR, Marta Andreasen f'isem il-Grupp EFD, Angelika Werthmann Membru mhux affiljata, Giovanni La Via, Jens Geier, Anne E. Jensen, Hynek Fajmon, Claudio Morganti, Philip Claeys, Ville Itälä, Jaroslav Paška u Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jan Kozłowski, Giovanni Collino, Gianni Pittella, Indrek Tarand, Paul Rübig u Milan Zver.

Tkellem José Manuel Fernandes

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.3 tal- Minuti ta' 9.3.2011.


7. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel - 2010- Il-faqar tan-nisa (dibattitu)

Rapport dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2010 [2010/2138(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

Rapport dwar l-aspett tal-faqar tan-nisa fl-Unjoni Ewropea [2010/2162(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

Mariya Nedelcheva u Rovana Plumb ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellmu Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) u László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Tkellmu Nadja Hirsch (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Gabriele Zimmer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Barbara Matera f'isem il-Grupp PPE, Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D, Antonyia Parvanova f'isem il-Grupp ALDE, Marije Cornelissen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Andrea Češková f'isem il-Grupp ECR, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Godfrey Bloom f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb għal mistoqsija “karta blu” rispettivament ta' Eva-Britt Svensson, Siiri Oviir, Edite Estrela u Anneli Jäätteenmäki, Angelika Werthmann Membru mhux affiljata, Edit Bauer, Edite Estrela, Siiri Oviir, Franziska Katharina Brantner, Tadeusz Cymański, Ilda Figueiredo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marc Tarabella, Emma McClarkin, Astrid Lulling, li wieġbet għaż-żewġ mistoqsijiet “karta blu” rispettivament ta' " Licia Ronzulli u Marc Tarabella, u Zita Gurmai.

PRESIDENZA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Viċi President

Tkellmu Lena Kolarska-Bobińska, Silvia Costa, Elisabeth Morin-Chartier, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn u Iratxe García Pérez.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Sylvana Rapti, Ulrike Lunacek, Nikolaos Salavrakos, Licia Ronzulli, Andrew Henry William Brons u Karin Kadenbach.

Tkellmu Viviane Reding, László Andor, Mariya Nedelcheva u Rovana Plumb.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.11 tal- Minuti ta' 8.3.2011 u punt 9.12 tal- Minuti ta' 8.3.2011.


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

8. Il-100 Anniversarju tal-Jum Internazzjonali tal-Mara

Il-President fetaħ id-diskussjoni flimkien mal-president tal- Kumitat FEMM, Eva-Britt Svensson, il-viċi presidenti Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Diana Wallis, Dagmar Roth-Behrendt, Roberta Angelilli, Isabelle Durant u Silvana Koch-Mehrin, kif ukoll il-kwesturi Astrid Lulling u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Il-President għamel diskors.

Tkellmu Enikő Győri (President fil-kariga tal-Kunsill), José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni), Eva-Britt Svensson, Lívia Járóka f'isem il-Grupp PPE, Britta Thomsen f'isem il-Grupp S&D, Silvana Koch-Mehrin f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR, Ilda Figueiredo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp EFD, u Nicole Sinclaire, Membru mhux affiljata.

Dan il-punt ingħalaq.


PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

9. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


9.1. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Elmar Brok (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Elmar Brok [2010/2283(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A7-0047/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0075)

Interventi

Bruno Gollnisch u Francesco Enrico Speroni qabel il-votazzjoni, dan tal-aħħar sabiex jagħmel kjarifika dwar l-iskop tal-votazzjoni.


9.2. Is-sigurtà ġenerali tal-prodotti u s-sorveljanza tas-suq (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti u s-sorveljanza tas-suq [2010/2085(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0076)


9.3. Il-ġestjoni tal-influwenza H1N1 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-Evalwazzjoni tal-ġestjoni tal-influwenza H1N1 fl-2009-2010 fl-UE [2010/2153(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0077)


9.4. Ħatra ta' membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Harald Wögerbauer - AT) * (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħatra ta' Harald Wögerbauer bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [N7-0034/2011 - C7-0029/2011- 2011/0801(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0048/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)
(votazzjoni bi skrutinju sigriet)
Il-lista tal-parteċipanti fil-votazzjoni hija annessa mal-Minuti tal-ġurnata (
Anness 1 tal- Minuti ta' 8.3.2011).

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0078)


9.5. Żona koperta mill-Ftehim tal-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-Żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) [COM(2009)0477 - C7-0204/2009- 2009/0129(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvata hekk kif emendata (P7_TA(2011)0079)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0079)


9.6. Finanzjament innovattiv f'livell dinji u Ewropew (votazzjoni)


Rapport dwar finanzjament innovattiv fil-livell globali u Ewropew [2010/2105(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Anni Podimata (A7-0036/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp S&D)

Irtirata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0080)

Interventi

Jean-Paul Gauzès qabel il-votazzjoni sabiex fost affarijiet oħra jitlob lill-Grupp S&D sabiex jirtira l-możżjoni għal riżoluzzjoni alternattiva tiegħu, Martin Schulz f'isem il-Grupp S&D, biex indika li l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Grupp S&D ġiet irtirata, u Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.


9.7. It-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa (votazzjoni)

Rapport dwar it-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa fl-UE [2010/2089(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Edite Estrela (A7-0032/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0081)

Intervent

Margrete Auken qabel il-votazzjoni sabiex tagħmel preċiżjoni lingwistika għall-verżjoni Daniża.


9.8. Il-kooperazzjoni ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw dwar il-promozzjoni ta' governanza tajba fi kwistjonijiet tat-taxxa (votazzjoni)

Rapport dwar it-Taxxa u l-Iżvilupp - kooperazzjoni ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw dwar il-promozzjoni ta' governanza tajba fi kwistjonijiet fiskali [2010/2102(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Eva Joly (A7-0027/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0082)


9.9. L-agrikoltura u l-kummerċ internazzjonali (votazzjoni)

Rapport dwar l-agrikoltura tal-UE u l-kummerċ internazzjonali [2010/2110(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0083)


9.10. Id-defiċit ta' proteini fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar id-defiċit ta’ proteini fl-UE: x’soluzzjoni hemm għal problema li ilha teżisti? [2010/2111(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Martin Häusling (A7-0026/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0084)

Interventi

Martin Häusling (rapporteur) sabiex jagħmel xi preciżjonijiet dwar l-iskop tal-votazzjoni, u wara l-votazzjoni sabiex jitlob li ismu jitneħħa mir-rapport wara l-emendi li saru waqt il-votazzjoni.


9.11. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel — 2010 (votazzjoni)

Rapport dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2010 [2010/2138(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0085)

Intervent

Sergio Paolo Francesco Silvestris ressaq emenda orali għall-paragrafu 66 li ma ntlagħetx għaliex opponewha aktar minn 40 Membru.


9.12. Il-faqar tan-nisa (votazzjoni)

Rapport dwar l-aspett tal-faqar tan-nisa fl-Unjoni Ewropea [2010/2162(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0086)


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Christel Schaldemose - A7-0033/2011

Francesco De Angelis, Jarosław Kalinowski u Lara Comi

Rapport Michèle Rivasi - A7-0035/2011

Paolo Bartolozzi, Marisa Matias u Andrzej Grzyb

Rapport Crescenzio Rivellini - A7-0023/2011

Antonello Antinoro, Marek Józef Gróbarczyk, Syed Kamall u Daniel Hannan

PRESIDENZA: Stavros LAMBRINIDIS
Viċi President

Rapport Anni Podimata - A7-0036/2011

Jens Rohde, Clemente Mastella, Anneli Jäätteenmäki, Alfredo Antoniozzi, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Lara Comi, Giommaria Uggias u Syed Kamall

Rapport Edite Estrela - A7-0032/2011

Salvatore Iacolino, Christa Klaß u Hannu Takkula

Rapport Eva Joly - A7-0027/2011

Syed Kamall u Nirj Deva

Rapport Georgios Papastamkos - A7-0030/2011

Clemente Mastella, Jarosław Kalinowski, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Hannu Takkula, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Syed Kamall, Daniel Hannan u Nirj Deva

Rapport Martin Häusling - A7-0026/2011

Christa Klaß u Janusz Wojciechowski

Rapport Mariya Nedelcheva - A7-0029/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Debora Serracchiani, Anna Záborská, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Inese Vaidere, Anneli Jäätteenmäki u Daniel Hannan

Rapport Rovana Plumb - A7-0031/2011

Alfredo Antoniozzi u Izaskun Bilbao Barandica


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.25 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Silvana KOCH-MEHRIN
Viċi President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


13. Tħejjija tas-Samit taż-Żona tal-euro tal-11 ta' Marzu 2011 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni: Tħejjija tas-Samit taż-Żona tal-euro tal-11 ta' Marzu 2011

José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Martin Schulz f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, Lothar Bisky f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll għaż-żewġ mistoqsijiet “karta blu” ta' Martin Schulz u ta' Proinsias De Rossa, Corien Wortmann-Kool, Elisa Ferreira, Sylvie Goulard, Miguel Portas, Jean-Paul Gauzès, Proinsias De Rossa, Sharon Bowles u Diogo Feio.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pat the Cope Gallagher, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška u Franz Obermayr.

Tkellem José Manuel Barroso.

PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Ir-rapport ta' progress 2010 dwar it-Turkija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Ir-rapport ta' progress 2010 dwar it-Turkija

Enikő Győri (President fil-kariga tal-Kunsill) u Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu Ria Oomen-Ruijten f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos f'isem il-Grupp EFD, Barry Madlener Membru mhux affiljat, Ioannis Kasoulides, Raimon Obiols, Graham Watson, Paweł Robert Kowal, Charalampos Angourakis, Lorenzo Fontana, Andreas Mölzer, Elmar Brok, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" Graham Watson, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, Evžen Tošenovský, Philip Claeys, Elisabeth Jeggle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Metin Kazak, Peter van Dalen, Emine Bozkurt, Konrad Szymański, Jarosław Leszek Wałęsa, Kyriakos Mavronikolas, James Elles, Georgios Koumoutsakos, Michael Cashman, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr dwar konsiderazzjoni għal talbiet għal mistoqsijiet “karta blu” Eleni Theocharous u Mario Mauro.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Andrey Kovatchev u Monika Flašíková Beňová.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jelko Kacin, Charles Tannock, Kyriacos Triantaphyllides, Jaroslav Paška u Andrew Henry William Brons.

Tkellmu Štefan Füle, Enikő Győri u Ria Oomen-Ruijten, din tal-aħħar dwar il-votazzjoni fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħha l-għada.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Ria Oomen-Ruijten, f'isem il-Kumitat AFET, dwar ir-rapport ta’ progress tat-Turkija għall-2010 (B7-0156/2011).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.1 tal- Minuti ta' 9.3.2011.


15. Il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea tal-Montenegro (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea tal-Montenegro

Enikő Győri (President fil-kariga tal-Kunsill) u Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Anna Ibrisagic f'isem il-Grupp PPE, Göran Färm f'isem il-Grupp S&D, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, György Schöpflin, Monika Flašíková Beňová, Eduard Kukan, Zoran Thaler, Elena Băsescu u Csaba Sándor Tabajdi.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jan Kozłowski, Janusz Władysław Zemke, László Tőkés, Katarína Neveďalová, Raffaele Baldassarre, Corina Creţu u Andreas Mölzer.

Tkellmu Štefan Füle u Enikő Győri.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Charles Tannock, f'isem il-Kumitat AFET, dwar il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea tal-Montenegro (B7-0157/2011).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.2 tal- Minuti ta' 9.3.2011.


16. L-istrateġija tal-UE dwar l-inklużjoni tar-Roma (dibattitu)

Rapport dwar l-istrateġija tal-UE dwar l-inklużjoni tar-Roma [2010/2276(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Lívia Járóka (A7-0043/2011)

Lívia Járóka ppreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmu Zoltán Balog (President fil-kariga tal-Kunsill), Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) u László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Kinga Göncz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Andrey Kovatchev (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI) u Hannu Takkula (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT).

PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

Tkellmu Marian-Jean Marinescu f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mario Borghezio f'isem il-Grupp EFD, Andrew Henry William Brons Membru mhux affiljat, Edit Bauer, Monika Flašíková Beňová, Raül Romeva i Rueda, Franz Obermayr, Marco Scurria, Ioan Enciu, Lambert van Nistelrooij, Corina Creţu, Sari Essayah u Kinga Gál.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Rovana Plumb u Elena Băsescu.

Tkellmu László Andor, Viviane Reding, Zoltán Balog u Lívia Járóka.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.3 tal- Minuti ta' 9.3.2011.


17. Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B7-0019/2011).

Tkellem Jörg Leichtfried dwar l-organizzazzjoni tal-ħin għall-mistoqsijiet (Il-President fakkret fil-proċedura applikabbli).

Mistoqsija 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Direttiva kwadru dwar id-dħul minimu fl-Unjoni Ewropea.

László Andor (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Vilija Blinkevičiūtė.

Mistoqsija 16 (Silvana Koch-Mehrin): Bozoz li jiffrankaw l-enerġija.

Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Silvana Koch-Mehrin.

Mistoqsija 17 (Claude Moraes): Il-pakketti dwar id-drittijiet tal-vittmi.

Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Claude Moraes.

Mistoqsija 18 (Marian Harkin): Proposti tal-Kummissjoni dwar bażi fiskali korporattiva komuni u konsolidata.

Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Marian Harkin.

Mistoqsija 19 (Anne E. Jensen): Eżenzjoni mill-VAT fuq prodotti agrikoli fir-Rumanija.

Algirdas Šemeta wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Anne E. Jensen.

Tkellem Gay Mitchell dwar il-proċedura tal-ħin għall-mistoqsijiet.

Mistoqsija 22 (Georgios Papanikolaou): Dikjarazzjoni tas-Segretarju Ġenerali tal-OECD dwar ristrutturar eventwali tad-dejn tal-Istati Membri taż-żona euro u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni.

Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Georgios Papanikolaou.

Tkellmu Jim Higgins, Gay Mitchell u Pat the Cope Gallagher dwar il-proċedura tal-ħin għall-mistoqsijiet.

Mistoqsija 31 (Bernd Posselt): Il-kummerċ estern u s-Sħubija tal-Lvant.

Algirdas Šemeta wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Bernd Posselt.

Tkellmu Brian Crowley u Silvia-Adriana Ţicău dwar il-proċedura tal-ħin għall-mistoqsijiet.

Il-mistoqsijiet 27 u 35 ma setgħux jitressqu.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin għall-mistoqsijiet riżervat għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.50 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.05)

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

18. Politika industrijali għall-era globalizzata (dibattitu)

Rapport dwar Politika Industrijali għall-era Globalizzata [2010/2095(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Bernd Lange (A7-0022/2011)

Bernd Lange ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Francesco De Angelis (rapporteur tal-opinjoni tal-Kumitat ITRE), Gianluca Susta (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Patrizia Toia f'isem il-Grupp S&D, Jorgo Chatzimarkakis f'isem il-Grupp ALDE, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Evžen Tošenovský f'isem il-Grupp ECR, Ilda Figueiredo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Niki Tzavela f'isem il-Grupp EFD, Béla Kovács Membru mhux affiljat, Pilar del Castillo Vera, Marita Ulvskog, Vladko Todorov Panayotov, James Elles, Miloslav Ransdorf, Claudio Morganti, Herbert Reul li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" Paul Rübig, Teresa Riera Madurell, Riikka Manner, Jacky Hénin, Amalia Sartori, Catherine Trautmann, Maria Da Graça Carvalho, Judith A. Merkies, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Kathleen Van Brempt, Antonio Cancian, Henri Weber, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Lara Comi, Ivari Padar, Silvia-Adriana Ţicău u Edit Herczog.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Alejo Vidal-Quadras, Giovanni Collino, Mairead McGuinness, Adam Gierek, Mario Pirillo u Jaroslav Paška.

Tkellmu Antonio Tajani u Bernd Lange.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.4 tal- Minuti ta' 9.3.2011.


19. L-iżgurar tal-provvista ta' elementi terrestri rari għall-Ewropa (dibattitu)

- (O-000036/2011) mressqa minn Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig, Daniel Caspary u Birgit Schnieber-Jastram f'isem il-Grupp PPE, lill-Kummissjoni: Biex niżguraw il-provvista ta' Elementi Terrestri Rari (B7-0017/2011);

- (O-000043/2011/rév.1) mressqa minn Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake u Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Niżguraw il-provvista Ewropea ta' elementi terrestri rari (B7-0020/2011);

- (O-000041/2011) mressqa minn Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, lill-Kummissjoni: Strateġija Ewropea dwar il-materja prima (B7-0207/2011).

Ioannis A. Tsoukalas, Lena Ek u Konrad Szymański għamlu l-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Tkellmu Paul Rübig f'isem il-Grupp PPE, Marita Ulvskog f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Zbigniew Ziobro f'isem il-Grupp ECR, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniel Caspary, Silvia-Adriana Ţicău, Charles Goerens u Teresa Riera Madurell.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Edit Herczog, Judith A. Merkies u Adam Gierek.

Tkellem Antonio Tajani.

Id-dibattitu ngħalaq.


20. Il-possibilità li jintuża gass minn sorsi alternattivi fl-Ewropa (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-possibilità li jintuża gass minn sorsi alternattivi fl-Ewropa

Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz f'isem il-Grupp PPE, Zigmantas Balčytis f'isem il-Grupp S&D, Corinne Lepage f'isem il-Grupp ALDE, Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Paul Rübig, Reinhard Bütikofer, Zbigniew Ziobro u Andrzej Grzyb.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, João Ferreira, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog u Seán Kelly.

Tkellem Günther Oettinger.

Id-dibattitu ngħalaq.


21. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 459.829/OJME).


22. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 00.15.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Anness 1 - Ħatra ta' membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Harald Wögerbauer - AT)

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Crowley, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sommer, Sonik, Soullie, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hautala, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka


Anness 2 - It-treġġigħ lura tar-reċiproċità fis-sistema tal-viżi – solidarjetà mal-istatus inugwali taċ-ċittadini Ċeki wara l-introduzzjoni unilaterali ta' viżi mill-Kanada (dikjarazzjoni bil-miktub )

Dikjarazzjoni bil-miktub 0089/2010 mressqa mid-deputati Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký u Manfred Weber, dwar it-treġġigħ lura tar-reċiproċità fis-sistema tal-viżi – solidarjetà mal-istatus inugwali taċ-ċittadini Ċeki wara l-introduzzjoni unilaterali ta' viżi mill-Kanada (punt 3 tal- Minuti ta' 7.3.2011) u (P7_TA(2011)0087), u ffirmata minn 375 deputat:

János Áder, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Sergio Berlato, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Piotr Borys, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Daniel Caspary, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Andrea Češková, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Robert Dušek, Lena Ek, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Christofer Fjellner, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Julie Girling, Béla Glattfelder, Ana Gomes, Louis Grech, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Roger Helmer, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Arturs Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Kurt Lechner, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Markus Pieper, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Ernst Strasser, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza