Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2996(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0156/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0156/2011

Συζήτηση :

PV 08/03/2011 - 14
CRE 08/03/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2011 - 10.1
CRE 09/03/2011 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0090

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο

10.1. Έκθεση προόδου 2010 για την Τουρκία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Πρόταση ψηφίσματος B7-0156/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0090)

Παρεμβάσεις:

Η Ria Oomen-Ruijten, στη διάρκεια της ψηφοφορίας, για τις ενδείξεις ψηφοφορίας της Ομάδας PPE επί της τροπολογίας 29, και για να προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 18, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου