Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2050(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0037/2011

Teksty złożone :

A7-0037/2011

Debaty :

PV 09/03/2011 - 14
CRE 09/03/2011 - 14

Głosowanie :

PV 10/03/2011 - 9.3
CRE 10/03/2011 - 9.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0096

Protokół
Środa, 9 marca 2011 r. - Strasburg

14. Podejście UE do Iranu (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie podejścia UE do Iranu [2010/2050(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Bastiaan Belder (A7-0037/2011)

Bastiaan Belder przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, María Muñiz De Urquiza w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Ria Oomen-Ruijten, Marita Ulvskog, Marit Paulsen, Ryszard Czarnecki, Barry Madlener, Vytautas Landsbergis, Zoran Thaler, Norica Nicolai, Peter van Dalen, Nicole Sinclaire, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej karty” przez Richarda Howitta, Paweł Zalewski, Pino Arlacchi, Geoffrey Van Orden, George Sabin Cutaş i Jan Zahradil.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Antonyia Parvanova, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Elena Băsescu, Mitro Repo i Peter Šťastný.

Głos zabrała Catherine Ashton.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Bastiaan Belder.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 10.3.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności